Uslovi korišćenja


Hvala Vam što ste posetili našu internet stranicu tte.rs.

 Vaš pristup, kao i korištenje naše internet stranice podležu ovim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korištenjem internet stranice, prihvatate bez ograničenja ove uslove korištenja.

Vlasništvo sadržaja
Internet stranica i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijali i ostali materijali na ovoj internet stranici postavljeni su uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nosioca prava. Korištenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korištenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet stranice
Sadržaj internet stranice može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet stranici se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Autor se ne obavezuje da redovno ažurira podatke na ovoj internet stranici. Autor, takođe ne garantuje da će internet stranica funkcionisati bez prekida ili greške, da će nedostaci biti blagovremeno otklonjeni ili da je internet stranica kompatibilna sa Vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti
Internet stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane u toku korištenja internet stranice.

Linkovi stranice trećih lica
Internet stranica može sadržavati linkove drugih internet stranica čiji vlasnik ili korisnik nije autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vam pružili što više informacija. Autor ne kontrološe i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih internet stranica. Ukoliko uspostavite vezu sa internetskim stranicama preko linka sa naše stranice to činite na sopstvenu odgovornost.

Izmena uslova korištenja
Autor može u svakom momentu izmeniti navedene uslove korištenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automacki biti obavezani novim uslovima korištenja sadržajima u izmenama, te bi iz tog razloga trebali da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korištenja.

Politika privatnosti
Autor čuva privatnosti svih posetioca ove internet stranice i štiti lične podatke posetioca internet stranice. Molimo Vas, da pažljivo pročitate politiku privatnosti koja sledi kako biste potpuno shvatili kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Vaše informacije kojima raspolažemo
Omogućili smo Vam pristup intetnet stranici bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetioca. U određenim segmentima ove internet stranice tražimo lične podatke o Vama kako bismo Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem online formulara i e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne podatke koji nisu neophodni da biste dobili uslugu koju očekujete.

Upotreba prikupljenih podataka
Podatke o imenima domena ne koristimo kako bismo Vas lično indentifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj posetioca na internet stranici, prosečno vreme provedeno na internet stranici, pregledane stranice i slično. Sve informacije koristimo da bismo isključivo izmerili frekvenciju prosećivanja naše internet stranice i unapredili njen sadržaj.

Otkrivanje informacija
Sve informacije kojima raspolažemo vezano za Vas čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhu navedene u politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje.

Druge internet stranice
Naša internet stranica može sadržavati linkove za druge internet stranice koje nisu pod našom kontrolom. Ukoliko pristupite drugim internet stranicama koristeći date linkove, operateri ovih internet stranica mogu tražiti podatke od Vas koje će koristiti u skladu sa svojom politikom zaštite privatnosti, koja se može razlikovati od naše.

Upotreba kolačića
Kolačići predstavljaju neprimetne dokumente koji se privremeno pohranjuju na Vaš pretraživač i omogućavaju našoj stranici indetificiranje Vašeg računara kada sledeći put posetite stranicu. Svrha kolačića je isključivo namenjena za prikupljanje podataka o korištenju naše internet stranice.